Contract Casa de Asigurari de Sanatate Constanta

Contract Casa de Asigurari de Sanatate Constanta

Cabinet Stomatologic Constanta DentoPlus prin Dr Resit Ayla a incheiat contract cu Casa de Asigurari de Sanatate Constanta pentru servicii medicale stomatologice.

In lista de mai jos sunt enumerate actele terapeutice decontate de CAS Constanta si pot beneficia: copii intre 0-18 ani, asiguratii peste 18 ani si beneficiari ai legilor speciale.

Beneficiari ai legilor speciale sunt:

–  beneficiarii Legii nr. 51/1993 privind acordarea unor drepturi magistraţilor care au fost înlăturaţi din justiţie pentru considerente politice în perioada anilor 1945 – 1989, cu modificările ulterioare, procentul de 100% se decontează dacă serviciile au fost acordate în unităţi sanitare de stat, în caz contrar procentul decontat de CAS este de 60%.

–  beneficiarii Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, procentul de 100% se decontează dacă serviciile au fost acordate în unităţi medicale civile de stat sau militare, în caz contrar procentul decontat de CAS este de 60%.

–  beneficiarii Legii nr. 341/2004 a recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987, cu modificările şi completările ulterioare, procentul de 100% se decontează dacă serviciile au fost acordate în unităţi medicale civile de stat sau militare, din subordinea Ministerului Sănătăţii, Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului Administraţiei şi Internelor, în caz contrar procentul decontat de CAS este de 60%.

CODACTE TERAPEUTICETarif leiSuma decontată de CAS
Copii 0-18 aniPeste 18 aniBeneficiari ai legilor speciale
1. *)Consultaţie – include modelul de studiu, controlul oncologic și igienizare133100%60%100%
*) Se acordă o singură consultație la un interval de 12 luni pentru un asigurat
2.Tratamentul cariei simple94100%100%100%
3.Tratamentul afecţiunilor pulpare cu anestezie prin infiltraţie97100%60%100%
4.Pansament calmant/drenaj endodontic39100%100%100%
5.Tratamentul gangrenei pulpare109100%60%100%
6.Tratamentul paradontitelor apicale (prin incizie) cu anestezie109100%100%100%
7.Tratamentul afecţiunilor parodonţiului cu anestezie94100%100%100%
8.Extracţia la dinţii temporari cu anestezie20100%100%
9.Extracţia la dinţii permanenţi cu anestezie70100%60%100%
10.**)Chiuretaj alveolar și tratamentul hemoragiei86100%100%100%
**) În situaţia în care se efectuează în aceeaşi şedinţă în care a fost extras dintele respectiv nu este decontat de casa de asigurări de sănătate
11.Decapuşonarea la copii47100%
12Reducerea luxaţiei articulației temporo-mandibulară62100%100%100%
13.***)Proteza acrilică mobilizabilă pe arcadă85060%100%
***) Se acordă o dată la 10 ani
14.****)Reparaţie/rebazare proteză78100%100%
****) Se acordă o dată pe an
15.Element acrilic78100%60%100%
16.Element metalo-acrilic170100%60%100%
17.Reconstituire coroană radiculară100100%60%100%
18******)Decondiţionarea tulburărilor funcţionale prin aparate ortodontice, inclusiv tratamentul angrenajului invers prin inel/gutiere + bărbiţă şi capelină546100%
19.Tratamentul angrenajului invers prin exerciţii cu spatula/şedinţă20100%
20******)Aparate şi dispozitive utilizate în tratamentul malformaţiilor congenitale780100%
21.Şlefuirea în scop ortodontic/dinte20100%
22******)Reparatie aparat ortodontic390100%100% 1*)
23.Menţinătoare de spaţiu mobile468100%
*****) Se acordă numai de medicii de specialitate în ortodonţie şi ortopedie dento-facială.
24******)Sigilare/dinte78100%
******) o procedură decontată la 2 ani

Citeste Anexa 14 din privind Conditiile Acordarii Pachetului Minimal si Pachetului de Servicii Medicale de Baza in Ambulatoriul de Specialitate pentru Medicina Dentara.

anexa 14 stomatologie Download Anexa 14 din – Decontari Servicii Medicina Dentara

Momentan Cabinetul Stomatologic  DentoPlus NU MAI ARE CONTRACT cu Casa de Asigurari de Sanatate Constanta. Întrebari sau nelamuri Contactati Cabinet Stomatologic DentoPlus