Sfaturi Dentare

Protecţia datelor personale

Prin furnizarea datelor personale, utilizatorii site-ului www.dentoplus.ro îşi dau acordul ca acestea să fie utilizate doar în scopul transmiterii de informări periodice din partea dentoplus.ro către aceştia. Ulterior, utilizatorii pot opta pentru dezabonarea de la sistemul electronic de informare (newsletter).

Dentoplus.ro se obligă să respecte prevederile Legii nr. 677/ 2001, privind protecţia datelor personale stocate. Ca atare, clinica se angajează să păstreze confidenţialitatea datelor personale ale utilizatorilor și sa le folosească conform legislatiei in vigoare.